Underhåll och reparationer

En stol som har använts mycket och länge behöver underhållas och repareras. Det är viktigt att sådant arbete, både korrigerande och förebyggande, utförs av kunniga medarbetare som använder rätt delar.

Professionellt underhåll för en hållbar livstid