Passagerarstolar

Be-Ge levererar M1-godkända passagerarstolar för lätta och tunga fordon som uppfyller striktast tänkbara säkerhets- och kvalitetsstandarder.

M1-godkända stolar

Vi utvecklar och tillverkar M1-godkända fordonsstolar av högsta kvalitet under varumärket JANY samt specialprodukter för fordonsindustrin. Företagets devis ”Seats for Life” genomsyrar allt vi gör. Vi inriktar oss på säkerhet, kvalitet och flexibilitet samt på att utveckla kundanpassade lösningar.

M1-testning

M1-testning är det mest stringenta test ett passagerarfordon kan genomgå. Stolar med integrerade bilbälten utsätts för en krävande testprocess som i många fall överträffar gällande krav. Vi testar våra stolar i nya fordonsmodeller allt eftersom de kommer ut på marknaden så att du kan känna dig fullständigt trygg med att välja en JANY-stol.


Jany-produkter säljs till många olika typer av kunder och vi tillhandahåller stolar för:

  • Emergency services: Ambulances, Police cars and Fire engines
  • Multi-passenger Vehicles: Minibuses and Taxis
  • Wheelchair accessible Vehicle

Vår filosofi ”Seats for Life” är en ständigt närvarande princip, både internt inom Be-Ge Seating Division och externt hos våra leverantörer och kunder.
Passagerarstolar för OEM-lastbilsmarknaden konstrueras och utvecklas i nära samarbete med kunderna. Genom unika lösningar och funktioner kan Be-Ge erbjuda komplett service hela vägen från konceptfas till serieproduktion.
Internt utvecklingsarbete, provningsanläggningar och över 70 års erfarenhet av serieproduktion och leverans till lastbilsindustrin garanterar bästa möjliga kvalitet och säkerhet.