Miljö

Syftet med Be-Ge Seating AB:s miljöpolicy är bland annat att uppnå ett målinriktat miljöarbete med fokus på minskad miljöpåverkan.


Vi ska hela tiden sträva efter förbättring genom att:

  • Konsekvent följa gällande lagar och bestämmelser inom miljöområdet.
  • Minska vår energianvändning och resursförbrukning.
  • Tillämpa ett kretsloppstänkande i vår produktutveckling och produktion.
  • Utbilda våra medarbetare och göra dem delaktiga i processen.

Vi ska alltid arbeta hållbart.


Be-Ge Seating AB är certifierade enligt ISO 14001:2015.
Klicka här för att ladda ned en PDF-fil.