Kvalitet

Be-Ge Seating Division strävar efter att erbjuda produkter och service av hög kvalitet och att ständigt förbättra produkterna med nya innovationer och vår service med vår engagerade personal.


Vi kommer alltid att arbeta för kontinuerliga förbättringar:

  • Vi ska uppfylla de krav som ställs på oss och ständigt förbättra vårt kvalitetsledningssystem.
  • Vi ska arbeta mer förebyggande än korrigerande och eliminera risker för avvikelser i våra produkter och processer.
  • Vi arbetar målinriktat; internt genom engagerade och förnyelsebenägna medarbetare, externt genom att säkerställa att vi alltid samarbetar med de mest kompetenta och bästa leverantörerna respektive återförsäljare och agenter.

Be-Ge Seating AB är certifierade
enligt ISO 9001:2015.
Klicka här för att
ladda ned PDF-fil.


Be-Ge Seating B.V är certifierade
enligt ISO 9001:2015.
Klicka här för att
ladda ned PDF-fil.


Be-Ge Frapett AB är
certifierade enligt FR2000.
Klicka här för att
ladda ned PDF-fil