Reparationer och underhåll

Oavsett vilket skick din stol är i hittar vi alltid rätt lösning för att återställa den till sitt ursprungliga skick. Detta gör vi genom att arbeta både korrigerande och förebyggande.

 

Reparationer

Maintenance

 

En stol som har använts mycket och länge behöver underhållas och repareras. Det är viktigt att sådant arbete, både korrigerande och förebyggande, utförs av kunniga medarbetare som använder rätt delar.

Och vem kan göra det bättre än den som har konstruerat och byggt stolen? Be-Ges servicecenter erbjuder en rad olika underhålls- och reparationsprogram.

Efter en fackmannamässig kontroll av stolarna läggs en plan upp tillsammans med kunden. I vissa fall räcker det med att några av de viktigaste delarna byts ut för att det ska gå att fortsätta använda stolen.

Underhåll och reparation är ett attraktivt alternativ.
Underhåll och reparation av stolar är miljövänligt och bidrar till förverkligandet av en hållbar och socialt ansvarsfull affärsstrategi.

Framför allt kunder inom kollektivtrafik och transportföretag (nationella och internationella) använder sig redan flitigt av den här tjänsten.

Våra servicemekaniker vet vilka behov du har. Det beror på vårt centralt hanterade system för seriell registrering. Be om att få ett ”RMA-formulär”, så kan vi utföra reparationer antingen på plats hos dig eller i vår egen verkstad.

Ladda ner vår Underhåll och Reparationsbroschyr härKontakta oss

Om du är intresserad av våra tjänster eller har några frågor
kring dem är du välkommen att Kontakta oss här